"Gøre det lettere at nå hinanden"

Tværsektorielt samarbejde - "Gøre det lettere at nå hinanden"

Aabenraa Kommune har sammen med Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark og de andre Sønderjyske kommuner deltaget i nedenstående projekter på tværs af sektorer:

- Styrket fremmøde til behandling i ambulant psykiatri gennem tværsektoriel koordinering omkring videokonsultation.

- Telemedicinsk løsning til hjemmebesøg i palliative forløb

- Bygge bro mellem ANVA/Akutcenter og kommunens akutfunktion Der har under alle projekter været fokus på skærmløsninger.

Evaluering foretages af Colab Recovery and Rehab

Sidst opdateret 04.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk