Hjælp til overvægtige børn

Aktivitetsmåler til overvægtige børn

Aktivitetsmåler til overvægtige børn er et tilbud til børn, som følges i overvægtsklinikken i Sundhedsplejen i Aabenraa kommune. Ideen kommer fra et lignende projekt i Mariagerfjord kommune.

Formålet med aktivitetsmålere er at øget børnenes motivation til at bevæge sig og dermed understøtte overvægtsklinikkens formål om at øge børnenes generelle trivsel.

Aktivitetsmåler tilbydes til børn som har udviklet overvægt eller er i risiko for at udvikle en overvægtig livsstil. Når børnene har gennemgået et fastlagt forløb, får de lov at beholde aktivitetsmåleren efterfølgende.

 

Projektet foregår i perioden primo 2018 til ultimo 2019. Projektets succeskriterier er bl.a.:

  • En forventet stigning på 50% i antal børn, som transporterer sig selv til og fra skole
  • At 90% af børnene deltager i fritidsaktiviteter 1-2 timer om ugen
  • at familierne oplever, at brugen af aktivitetsure understøtter børnenes fysiske udfoldelse
  • at familierne efter en periode med et aktivitetsur er mere aktive sammen
  • at der findes 4 foreningstilbud målrettet motionsuvante børn i Aabenraa kommune

 

Projektet evalueres i form af en baselinemåling ved opstart, samt midtvejs- og slutevaluering for at vise effekten af brugen af aktivitetsure.

 

Sidst opdateret 27.02.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk