Har du en god ide?

Udviklingen af nye løsninger giver løbende borgeren nye muligheder for at tage ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra kommunen.

  • Har du brug for at få afprøvet en ny løsning?
  • Mangler du en samarbejdspartner?
  • Har du en teknologi, der skal markedsmodnes?
  • Eller kan du se, hvordan en ny teknologi kunne gøre hverdagen nemmere for borgere? 
  • Vi vil gerne indgå i samarbejder, uanset om din ide stadig er en tanke eller om du har et konkret produkt som vi kan test for dig? Så kontakt os i dag og fortæl os om din idé på vores kontaktside.

Implementering af digitale løsninger og teknologi er en forandringsproces for både borgere og medarbejdere, hvor det er vigtigt, at vi vælger enkle løsninger og sikrer den rette understøttelse i anvendelsen. Det er samtidig afgørende, at medarbejdernes faglighed bringes i spil i at se nye løsninger ind i borgernes behov og i opgaveløsningen, og at borgere, medarbejdere og ledere får de rette kompetencer.

De bedste løsninger er udviklet og kvalificeret i tæt samarbejde med slutbrugerne og har deres behov som omdrejningspunkt. Det giver derfor værdi at indgå i samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om nye løsninger.