Realisering af ny strategi

Vi vil sætte handling bag ord ved at investere i realisering af strategien.

  29
  112018

  Vi har i længere tid arbejdet på en ny strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi. Og nu den her:

  Det gode liv i digitale fællesskaber

  Strategien omsættes i årlige handleplaner, der rummer de konkrete aktiviteter, projekter og implementeringer, som samlet set skal realisere strategiens vision og spor. De årlige handleplaner fungerer samtidig som porteføljestyringsværktøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete indsatser og udmøntning af strategiens vision og målsætninger. Der følges op med en årlig afrapportering. Handleplan og årlig afrapportering forelægges social- og sundhedsudvalget, bl.a. som led i budgetprocessen.

  For at skabe kort vej fra tanke til handling og de bedste betingelser for udviklings- test- og implementeringsforløb forankres ansvar for gennemførelse af projekter, indsatser og implementeringer i Social & Sundheds ledelsesstruktur med central styring og decentral ledelse. Eksternt samarbejde, ledelsessupport, kommunikation og koordinering mellem aktiviteter på tværs af forvaltningen understøttes med central program ledelse.

  Nye ideer er vigtige, derfor skal det være let at kontakte os med sine gode ideer. Kommunens hjemmeside for velfærdsteknologi er indgangen for borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og virksomheder, der kan se et behov, har en god ide, vil være med til at teste en ny løsning eller på anden måde indgå i et innovativt samarbejde.

  Sidst opdateret 29.11.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk