Projektmodel - sådan lykkes vi!

  I Aabenraa Kommune har vi valgt at følge en model med decentral ledelse og central styring. Det betyder, at projekterne er ejet af centrene/områderne hvor teknologien testes eller implementeres, og det er deres ansvar, at projekterne lykkes. De overordnede beslutninger ligger ved Program styregruppen med understøttelse af Program sekretariatet, der også koordinerer på tværs af områderne.

  For at sikre, at alle projekter giver mening for borgeren, og opfylder andre strategiske målsætninger, gennemgår de nedenstående model. Her bliver alle projekter revurderet med jævne mellemrum, og sikrer, at de er relevante og giver værdi på de fire bundlinjer, der er beskrevet i strategien. Derudover sikrer modellen, at projekterne bliver kørt over i driften på en holdbar måde, så teknologierne ikke falder til jorden, efter projektets levetid.

   

  Sidst opdateret 10.12.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?