Borger, medarbejder og teknologi

Projektet handler om at undersøge, om brugen af nye hjælpemidler, teknologier og/eller andre arbejdsmetoder, kan løse plejeopgaver på en mere skånsom og effektiv måde for medarbejder og med samme eller en forbedret kvalitet borger. I hele sundhed og omsorgsområdet.

Projektet skal klarlægge om samtidig anvendelse af flere forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler og/eller ændringer af arbejdsrutiner/processer kan gøre borger så selvhjulpen, som muligt og nedbringe visiteret tid hos borger. På sigt fjerne behovet for 2. hjælper. Herudover klarlægge, hvilke konsekvenser, dette bevirker hos både borger og for medarbejder. Positiv businesscase. Forventet gevinster i form af optimering af arbejdsprocesser, bedre kvalitet for borger og bedre arbejdsmiljø opnået.

Hjælpemiddel eksempler: Loftlift, vendelagen, elektriske bækken- og badestole, Rotoflex-senge.

Bevilliges som personlig hjælpe middel på vanlig vis.

 

Implementeret i 2014 i Hjemmeplejen.

Test: 2013

 

Sidst opdateret 13.09.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk