Borgerpanel

For at arbejde mest muligt med borgerinddragelsen i VT-projekterne, er der nedsat et Borgerpanel bestående af ca. 9 borgere/brugere, som tester nuværende og fremtidige velfærdsteknologier

  Med fokus på borgerinvolvering har vi i ”Center for Job og Uddannelse”, etableret et Borgerpanel bestående af 6 brugere af Værkstedet Montagen.

  Baggrunden for at etablere borgerpanelet er først og fremmest et ønske om at involvere borger og høre deres mening om brugen af velfærdsteknologi i kommunen.

  Medlemmerne af borgerpanelet har udfordringer tæt på kroppen. De er nemlig borgere, der af forskellige årsager er tilknyttet enten Center for Job & Uddannelse eller Autismecenter Syd.

  Panelet får til opgave at: Teste ny teknologi inden det sættes i drift, komme med nye velfærdsteknologiske ideer, formidle de gode historier hos deres medborgere og evt. udføre små praktiske opgaver som opsætning og udbringning. Borgerpanelet vil blive kompetenceudviklet via konferencer, messer og månedlige møder med tovholder for velfærdsteknologi.

  De mødes en gang pr måned og kommer med nye ideer, bliver inddraget i nye projekter og kommer med positiv og negativ kritik, bliver interviewet til medierne samt tager på udstillinger for at blive inspireret. De støttes op af personale og projektleder.

  Sidst opdateret 04.10.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk