Dosesystem

Et medicin reminder-system, som består af en medicinboks (Dosecan) og en App. på selve medicinboksen er der en OK-knap, hvorpå borgeren kvitterer for indtaget medicin.

  Aabenraa Kommune har i samarbejde med virksomhed udviklet den oprindelige udgave, med tilføjelse af personaleoverblik og system- og designændringer.

  Hensigten er at flere borgere bliver uafhængige og selvhjulpne i egen medicinhåndtering og at der skabes øget sikkerhed, tryghed og kvalitet i borgerens medicinhåndtering (rette medicin, til rette tid, giver rette effekt af medicinen).

  Målgruppen er alle borgere, der får hjælp fra kommunen til medicinhåndtering, og som ud fra en faglig vurdering findes egnet til både kognitivt og fysisk, at anvende teknologien. Efter afprøvning i både sygeplejen og på plejehjem samt sideløbende videreudvikling af løsningen sammen med virksomhed, implementeres DoseSystem på plejehjem i 2016 og i den udekørende sygepleje i 2017.

  DoseSystem, som er udviklet til ældreområdet, har vi også testet i handicapområdet, hvor målgruppen var yngre mennesker med autisme og mennesker med kognitive udfordringer. DoseSystem er implementeret på kommunens botilbud i 2017. Dosecan gør borgeren i stand til, selv at tage din medicin, og borgeren bliver derved mindre afhængig af andres hjælp. Dosecan giver samtidig borger øget frihed samt sikkerhed og tryghed i forbindelse med medicin. Derudover spares der medarbejderressourcer grundet optimerede arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering hos borger. . .

  Sidst opdateret 13.09.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk