Life MANAGER i Center for job og uddannelse

I Center for Job og Uddannelse bruger vi Life-Manager (kalendermodul), som kan være med til at koordinere diverse borgerforløb og tilmeldinger.
Tidligere papirlister bliver nu digitaliseret og koordineret, så borgere og medarbejdere får både individuelt- og samlet overblik.

 

Generelt om Life-Manager


Life-Manager er en nem og anvendelig digital kommunikations- og planlægningsløsning, som kan tilgås via tablets/ Ipads, smartphones eller computer.
Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Aabenraa kommune og en lokal IT- virksomhed.

Målet med Life-Manager er, at understøtte og motivere til samskabelse
mellem pårørende/frivillige, beboeren og kommunen i et hverdagsperspektiv og uafhængigt af evt. geografiske barrierer.
Den berørte borger, kan via en tablet/IPad, opnå en tættere kontakt til deres familier og netværk.

Life-Manager er simpel at anvende, og der er tale om en lukket, sikker og personlig platform, hvor beboeren selv lukker familie og venner ind.

Sidst opdateret 13.09.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk