Motiview cykel

  Motiview er et motivationsværktøj, som stimulerer ældre og mennesker med demens til øget fysisk aktivitet og kognitiv træning. Ved hjælp af levende billeder, som vises på storskærm, og lyd kan brugeren cykle virtuelt rundt i kendte omgivelser og genopleve fx barndomsminder. Konceptet er enkelt at tage i brug. Det består af en fremvisningsenhed med motivationsfilm, som kombineres med en brugertilpasset ergometercykel.

  Cyklen kan betjenes enten med armene eller med benene. Fremvisningsenheden giver adgang til et landsdækkende filmbibliotek, som er i løbende udvikling. Filmene ineholder elementer, som har en høj genkendelsesværdi og produceres efter ønsker og idéer fra kunder/brugere

  Projektet har haft til formål at undersøge hvorvidt Motiview er velegnet til ældre og demensramte beboere på plejehjem og om løsningen øger funktions-og mestringsevnen, sundhed, trivsel og social aktivitet samt motivation til at bevæge sig. Test af Motiview-cyklen med tre fokusområder: I hviken grad anvendelse af Motiview har haft indflydelse på funktionsnedsættelse og balanceproblemer, livskvalitet og humørændringer og døgnrytme og urolig adfærd hos beboerne. Projekt er gennemført i et samarbejde mellem Aabenraa kommune og virksomheden Motitech i Norge. Projektets resultater viser, at Motiview understøtter den rehabiliterende indsats og stimulerer til en forbedring af borgerens kognitive og sociale funktionsniveau.

  Motiview har genopfrisket minder, inspireret og motiveret beboerne til øget fysisk aktivitet. 5 ud af 12 testpersoner er blevet mere selvhjulpne i hverdagen og har forbedret funktions- og mestringsevnen. 3 ud af 12 testpersoner har fået en bedre sundhed og fysik, som har vist sig ved reducering i insulindosis, blodtrykssænkning og bedre balance, som har fjernet behovet for ganghjælpemiddel.

  Motiview har øget den sociale aktivitet for de beboere, der har cyklet, men også for de omkringsiddende beboere, der har interageret med ”cyklisterne”. Projektet har ikke vist nogen økonomiske gevinster, da der ikke er sparet medarbejdertid. Derimod har medarbejderne brugt ekstra tid til at støtte beboeren i at bruge Motiview Motiview- cyklen er i 2017/2018 udbredt til flere af kommunens plejehjem og anvendes som "motivationsværktøj" til øget fysisk aktivitet for målgruppen.

  Sidst opdateret 13.09.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk