OMIreflex

Målgruppen omfatter 9 unge mennesker i alderen 19-24 år med multiple handicaps både psykiske og fysiske. De sidder alle i kørestol og har ikke noget verbalt sprog. De profiterer meget af sansestimulation, hvor de får en fornemmelse af egen krop. Deres bevægelighed er meget begrænset pga. deres individuelle handicap og er derfor meget afhængig af de aktivitets -muligheder, vi kan give dem.

Generelt for hele projektgruppen har Omi Vista Refleks projektoren givet dem en mulighed for selv at være aktiv og medbestemmende under aktiviteten. Det er meget individuelt, hvordan den enkelte borger har profiteret af aktiviteten men før- og efterregistreringer har vist en positiv effekt ved alle 9 deltagere. Enkelte har øget deres arousal og er blevet mere vågne, mens andre har vist tydelig begejstring.

Vi har en forventning om at den fremtidige brug af projektoren kan give den enkelte borger endnu mere tryghed og genkendelighed under aktiviteten, og dermed give ham/hende flere valgmulig-heder med bl.a. individuelt tilpassede programmer.

Der har, som forventet, ikke vist sig at være nogen tidsbesparelse i forhold til personaletimer, da målgruppen kræver, at der er et personale tilstede under hele aktiviteten bl.a. for at observere og tolke på borgerens signaler.

Sidst opdateret 04.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk