Skylle-tørre toilet og toiletsædeløfter

Vasketoilet og elektrisk toiletsædeløfter er sammen testet mhp: At afprøve og måle effekten og tilfredshedsgraden for borger ved anvendelse af tørre-skylle toilet.

  Formålet er at en borger kan anvende tørre-skylle toilet og blive mere selvhjulpen. Og at optimere arbejdsgange og derved frigøre ressourcer til andre opgaver.

  Konklusion: Ud fra borger- og medarbejderevaluering samt business case er det en god investering for borgere med nedsat fysisk funktionsniveau, men også for medarbejderne, at anvende vaske/tørre toiletter og toiletsædeløfter. Medarbejderne er fri for de tunge løft og vrid i forbindelse med hjælp til toiletbesøg, og borger bliver mere selvhjulpen.

  Borgerne oplever mere diskretion og privathed i toiletbesøget ved hjælp af teknologierne.

  Visitation og implementering af vaske/tørre toilet og toiletsædeløfter bør foretages med kendskab til teknologierne og en vurdering af den enkelte borgers krops- og helbredsmæssige situation og ressourcer. Kommunen bevilliger hæve/sænke toilet og toiletsædeløfter som et hjælpemiddel efter § 112 i Lov om social service (Serviceloven).

   

  Sidst opdateret 08.11.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk