Spise robot

At afprøve spiserobot og måle tilfredshedsgraden ved anvendelse af denne, både for borgere og medarbejdere.

  Teste spiserobotten m.h.p.:  At medarbejderne og borgere bliver vant til at anvende spiserobot.

  At frigøre ressourcer til andre opgaver.

  Konklusion: Spiserobotten er endnu ikke udviklet nok endnu til at klare individuelle behov hos en borger. Udvælgelsen af borgere i delprojekterne har været problematisk i forhold til at finde borgere, der vil få gavn af sådanne personrettede velfærdsteknologiske løsninger. De specifikke krav til en borgers funktionsevne, for at kunne anvende teknologierne, har bevirket, at nogle borgere er blevet inkluderet i projekterne for senere at udgå igen. Dette kræver ekstra tid og indsats i projekter, der forløber over en kort tidsperiode.

  Målgruppen for delprojektet var borgere i Handicap & Psykiatri. Denne målgruppe var ikke kognitivt velfungerende nok til at kunne få det optimale ud af anvendelsen af en spiserobot.

  Sidst opdateret 04.10.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk