Teknologi og demens hos hjemmeboende

Projektet har testet velfærdsteknologi til hjemmeboende demensramte og personer med nedsat kognitiv funktionsevne, som får hjælp fra kommunen.

  Afprøvningen er gennemført i tæt samarbejde med demenskoordinatorer og har involveret og inkluderet både Hjemmeplejen og Sygeplejen. Fokus i afprøvningsprojektet har været "det rigtige match" mellem teknologi og den demensramte borger. Hensigten er, at den demensramte borger kan klare sig længere tid i eget hjem, udsætte hjælp fra Hjemmepleje og indflytning på plejehjem.

  Projektet har undersøgt, hvordan forskellige teknologier og hjælpemidler kan understøtte tryghed og sikkerhed i dagligdagen for den demensramte borger og dennes pårørende.

  Projektets formål har været, at afklare hvorvidt udvalgte teknologier kan bidrage til et bedre liv, for borgere med tegn på demens og deres pårørende, ved at:
  • forebygge og afhjælpe adfærds- og funktionsnedsættelse og dermed at bidrage til større selvstændighed og livskvalitet
  • mindske belastningen hos pårørende og medarbejdere ved at reducere omfang og intensitet af ressourcekrævende og arbejdsmiljø-belastende situationer, der opstår som følge af demenssygdommen

  Fokus har været inden for tre grupper af teknologier, som understøtter:
  • Struktur, Hukommelse, Tidsorientering
  • Telefoni og sporing, GPS
  • Aktivitet og velbefindende, sansestimulering
  • Tryghed og sikkerhed (herunder varslingssystemer)

  Indkøbte teknologier der er afprøvet, er valgt ud fra tegn på demens eller kognitive funktionsnedsættelser hos den enkelte borger.

  Projektet viste at: Borgerne oplevede mere frihed og forbedret mobilitet ved at bruge GPS og de pårørende følte sig mere trygge. Sanseteknologier har givet mere ro og forbedret demensramte borgeres nattesøvn. Pårørende til demensramte, oplevede generelt mere frihed, ro og deraf bedre livskvalitet efter at de fik implementeret velfærdsteknologi i hjemmet.

  Pårørende efterspurgte flere velfærdsteknologiske muligheder i fremtiden. De forskellige teknologier er implementeret i organisationen og er udmøntet således: GPS - enheder til borgere med demens behandles som en hjælpemiddelansøgning §112 og bevilliges, hvis borger opfylder fastlagte kriterier.
  Strukturteknologier og sanseteknologier bevilliges efter vanlig praksis for hjælpemidler.

  Sidst opdateret 13.09.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk