Tele Care Konsol

Tele Care konsol er et intelligent tryghedssystem med sensorteknologi til øget livskvalitet i egen bolig.

  Tele Care konsol er et intelligent tryghedssystem med sensorteknologi til øget livskvalitet i egen bolig. Alt efter den enkelte borgers behov kan det være sensorer, der f.eks. automatisk tænder lyset eller slår alarm, hvis man glemmer at slukke komfuret, eller hvis der ikke registreres bevægelse i for eksempel badeværelset i et givent tidsrum efter, at borgeren er gået derind. Hver enhed sammensættes og tilpasses efter borgerens individuelle behov. Systemet består af op til 18 situationsstyrede enheder/sensorer 1 centralenhed.

  Antallet af sensorer, funktionalitet og programmering kan løbende justeres. Programmeringen af enheden afgør, hvornår der skal sendes et nødkald til alarmcentralen, således at personalet i hjemmeplejen tilkaldes.

  På plejehjem kobles sensorerne op på eksisterende kaldeanlæg og kaldet går via Dect-telefon til plejepersonalet. I hjemmeplejen går kaldet via smartphone/app. til den medarbejder, der er i vagt i det pågældende område.

  Løsningen er indført på alle kommunens plejehjem og i Hjemmeplejen og det har givet øget tryghed og sikkerhed for borgerne og også for medarbejderne. Derudover er tryghedstilsyn udført af hjemmeplejen minimeret.

  Sidst opdateret 08.11.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk