Vendlet

  Projektet er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune (projektleder), Ishøj Kommune, København Kommune og Viborg Kommune. De fire kommuner repræsenterer forskelligheden i de danske kommuner baseret på størrelse, geografi og antal systemer i anvendelse.

  Projektet har til formål at afprøve og evaluere anvendelsen af elektroniske vendesystemer til sengeliggende borgere på institutioner med jævnligt behov for forflytning i sengen. Dette for at tilvejebringe solid dokumentation for de potentielle økonomiske såvel som ikke-økonomiske effekter ved dets anvendelse samt for udarbejdelsen af en national business case.

  Ydermere har projektet til formål at evaluere processen ved implementering af EVS og derigennem tilvejebringe solide implementeringsanvisninger – best practice - for at kunne medvirke til en succesfuld potentiel implementering på nationalt plan. Evalueringsrapport er udkommet i efteråret 2018.

  Vendlet bruges i plejen af vores ældre.

   

  Sidst opdateret 08.11.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk