Videosamtaler i Center for Socialpsykiatri og Udsatte

Der er nedsat en implementeringsgruppe, som alle er superbrugere, og som har fokus på hele tiden at tilbyde flere borgere videosamtaler.

Videosamtaler til borgere der modtager støtte efter SEL § 85 i eget hjem i Socialpsykiatrien. Derudover anvendes video til samtaler i Værestederne, Rusmiddelcentret samt på botilbud, når borgeren er indlagt.

Vi startede med et mindre afprøvningsprojekt i 2015/16. Dette førte til et opskaleringsprojekt i 2017. 2018 bliver brugt til implementering. Der anvendes både Jabber og LifeManager som videoløsninger. Har borgeren kun brug for video, bruges Jabber. Men har borgeren også brug for hjælp til struktur anvendes LifeManager.

Alle medarbejdere i hele Center for Socialpsykiatri og Udsatte skal igennem "færdighedstræning i videokommunikation".

Færdighedstræningen laves i et samarbejde med Sygehus Sønderjylland. Der er udarbejdet kommunikationsmateriale; bl.a "postkort" til uddeling til borgere og myndighedsafdeling.

Sidst opdateret 04.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk