Vision og strategi

Som alle dele af samfundet gennemgår social- og sundhedsområdet i disse år en digital transformation, hvor digitale løsninger, ny velfærdsteknologi og systematisk anvendelse af data giver nye muligheder og udfordringer for borgere, medarbejdere og organisation. Vores vision er digital transformation med værdi for borgeren.

  Vision

  Digital transformation med værdi for borgeren

  Vores strategi opstiller en ambitiøs vision for en digital transformation og en fælles værdiskabelse, der understøtter borgerens gode liv. Vi vil gribe mulighederne i digitale løsninger og velfærdsteknologi til at skabe værdi for borgere, medarbejdere og udnytte kommunens ressourcer og vækstpotentiale. Det betyder, at vi vil lykkes med en værdiskabende digital transformation, hvor digitale løsninger og teknologi:

  • Indgår som en fuldt integreret del af borgerens muligheder for at leve gode, aktive og selvstændige liv.
  • Er et integrerende element i den fortsatte udvikling af løsningen af kerneopgaven.
  • Positioner Aabenraa Kommune som en attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt.

  Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi

  Digitale løsninger og ny teknologi har en central placering i nationale udspil og strategier, borgere tager i stigende grad selvstændigt nye digitale sundhedsløsninger til sig, og digitalisering indgår som et centralt satsningsområde i Aabenraa Kommunes samlede vækststrategi.

  Sundhedsområdet er en stærk drivkraft i den digitale udvikling, og der ses en hastig udvikling inden for nye digitale løsninger til social- og sundhedsområdet. Der tales om den digitale sundhedsforbruger, der forventer at have adgang til digitale løsninger og tilbud, der giver smartere brug af data, større uafhængighed af det etablerede sundhedsvæsen og den fleksibilitet, det giver at have løsningerne i lommen. Samtidig udvikles teknologier, der giver nye muligheder for bedst muligt at understøtte de borgere, der har brug for vedvarende hjælp.

  Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022 - Det gode liv i digitale fællesskaber giver os et ambitiøst afsæt for den digitale omstilling, så vi kan gribe digitaliseringens muligheder, understøtte kommunens vækststrategi og fremtidssikre opgaveløsningen. Strategien repræsenterer et gearskifte i arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi og sætter dermed retningen for en ambitiøs digital transformation af socialog sundhedsområdet i de kommende år. Udviklingens hastighed gør, at vi skal være i stand til hurtigt at kunne agere og udvikle os, og det kræver en fælles retning og fundament.

  Den overordnede strategiske tilgang i vores arbejde med digitale løsninger og teknologi handler først og fremmest om at tage pejling af borgeren, og om at skabe værdi og nye løsninger med borgeren som medspiller. Vi fokuserer alle kræfter i organisationen på understøttelse af én fælles kerneopgave. Arbejdet med digitale løsninger og teknologi er dermed målrettet den fælles kerneopgave som en integreret del af vores rehabiliterende tankesæt og tilgang.

  Læs hele strategien her

   

   

  Sidst opdateret 27.03.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk