Gå til hovedindhold

Kontakt os

Vi hører gerne fra borgere og medarbejdere der har idéer og forslag til velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune.

Indhold

  Vi hører dog også meget gerne fra dig, hvis du

  • har brug for at få afprøvet en ny løsning
  • mangler en samarbejdspartner
  • har en teknologi, der skal markedsmodnes
  • kan se, hvordan en ny teknologi kunne gøre hverdagen nemmere for borgere

  Vi vil gerne indgå i samarbejder, uanset om din ide stadig er en tanke eller om du har et konkret produkt som vi kan test for dig.

  Implementering af digitale løsninger og teknologi er en forandringsproces for både borgere og medarbejdere, hvor det er vigtigt, at vi vælger enkle løsninger og sikrer den rette understøttelse i anvendelsen. Det er samtidig afgørende, at medarbejdernes faglighed bringes i spil i at se nye løsninger ind i borgernes behov og i opgaveløsningen, og at borgere, medarbejdere og ledere får de rette kompetencer.

  De bedste løsninger er udviklet og kvalificeret i tæt samarbejde med slutbrugerne og har deres behov som omdrejningspunkt. Det giver derfor værdi at indgå i samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om nye løsninger.