Gå til hovedindhold

Projektmodel - sådan lykkes vi!

I Aabenraa Kommune har vi valgt at følge en model med decentral ledelse og central styring.

Indhold

    Det betyder, at projekterne er ejet af centrene/områderne hvor teknologien testes eller implementeres, og det er deres ansvar, at projekterne lykkes. De overordnede beslutninger ligger ved Chefgruppen med understøttelse af Velfærdsteknologi-Teamet, der også koordinerer på tværs af områderne.

    For at sikre, at alle projekter giver mening for borgeren, og opfylder andre strategiske målsætninger, gennemgår de ovenstående model. Her bliver alle projekter revurderet med jævne mellemrum, og sikrer, at de er relevante og giver værdi på de fire bundlinjer, der er beskrevet i strategien. Derudover sikrer modellen, at projekterne bliver kørt over i driften på en holdbar måde, så teknologierne ikke falder til jorden, efter projektets levetid.