Gå til hovedindhold

Vision og strategi

Arbejdet med velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune tager udgangspunkt fra visionen: Mere selvhjulpenhed - understøttet af teknologi.

Indhold

  Fra et fokus på teknologi til et fokus på borgere og medarbejdere

  Efter mange års indsats og stor fokus på velfærdsteknologi, er arbejdet med teknologier blevet en del af borgers og medarbejders hverdag. En del der kun bliver større og større. 

  I 2021-2024 vil vi have fokus på, at anvendelsen af velfærdsteknologi tager sit udgangspunkt i borgeres og medarbejderes behov. 

  I Aabenraa Kommune arbejder vi med teknologier, der understøtter og forebygger behov for hjælp hos vores borgere og medarbejdere. Vi anvender som udgangspunkt eksisterende teknologier, produkter og tjenester. Vi står dog gerne til rådighed som medudvikler, hvis andre aktører har ønsket om at udvikle ny teknologi, vi har behov for.

  Den overordnede strategiske tilgang i vores arbejde med velfærdsteknologi handler således om, at anvende teknologier der kan gavne vores medarbejdere og borgere i deres hver- eller arbejdsdag. Det er borgere og medarbejderes liv, der er det styrende!

  Principper for arbejdet med velfærdsteknologi

  Velfærdsteknologi skal tage udgangspunkt i de behov, der opleves i hverdagen. Behovet kan blandt andet tage udgangspunkt i selvstændighed, værdighed og tryghed. Behov der kan være identificeret af borgeren selv eller medarbejderne. Eller behov i arbejdsgange eller -situationer, hvor medarbejdere vil kunne få gavn af teknologisk understøttelse.

  Med udgangspunkt i behovsprincippet, vil vi være en proaktiv medudvikler af nye teknologier. Med det mener vi, at vi ikke er den primære udvikler af ny velfærdsteknologi, men at vi søger partnerskaber, hvor en anden part ønsker at drive udviklingsarbejdet.

  Vi har en værdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe værdi på en eller flere bundlinjer: Borger, medarbejder, ressourcer, vækst og/eller bæredygtighed. 

  Strategi og nuværende handleplan

  Et bedre liv - med velfærdsteknologi: Velfærdsteknologistrategi 2021-2024
  Læs Aabenraa Kommunes velfærdsteknologistrategi