Gå til hovedindhold

Principper for arbejdet med digitale løsninger og teknologi

Tilgangen til arbejdet med digitale løsninger og velfærdsteknologi tager afsæt i 3 styrende principper, der er gældende for samtlige områder, indsatser og aktiviteter.

Indhold

  Det handler om borgeren og det skal altid give mening.

  Digitale løsninger og teknologi skal give mening og værdi for borgere, pårørende og medarbejdere. Indsatser med digitale løsninger henvender sig ligeledes til pårørende. Det er vigtigt, at løsningerne møder borgere og pårørende der, hvor de er socialt, sundhedsmæssigt og tager hensyn til deres digitale kompetencer. Uanset om det drejer sig om digitalisering af opgaveløsningen, nye anvendelser af data, nye løsninger i borgerens eget hjem, eller når borgeren deltager i udvikling af nye løsninger, har vi et klart fokus på etik og værdighed, frihed og selvstændighed. Vi tager altid udgangspunkt i borgeren.

  Vi har udsyn, fremmer nytænkning og samarbejder

  Vi griber aktivt digitaliseringens muligheder for at forny opgaveløsningen og skabe værdi for borgeren. Vi lader os inspirere og udfordre af vores omverden og i samarbejder med innovative partnere. Vi er ambitiøse og afprøver gerne digitale løsninger og ny teknologi i lille skala for senere at kunne udbrede i større skala. Vi holder fokus på, at borgere og medarbejdere spiller de centrale roller i udvikling og anvendelse af nye digitale løsninger og velfærdsteknologi, fordi de løsninger, der virker bedst, udvikles og kvalificeres i samspil mellem brugere og udviklere.

  Vi skaber værdi på bundlinjen

  Vi har en helhedsorienteret tilgang til digitale løsninger og velfærdsteknologi, hvor vi skaber værdi på flere bundlinjer. Vi tager først og fremmest udgangspunkt i at skabe værdi for og med borgeren og samtidig søger vi også de gevinster, der er for medarbejderen, for at understøtte kommunens vækststrategi og for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Vi arbejder derfor konsekvent med implementering af digitale løsninger og velfærdsteknologi med fokus på effekt.