Gå til hovedindhold

Teknologier vi anvender

Teknologier skal altid ses som et integrerende element. Det skal integreres i vores faglighed og arbejde, men også udvikle vores faglighed og samarbejde både på tværs af kommunen og på tværs af sektorer.

Indhold

  Derfor har vi i Aabenraa Kommune valgt at se digitalisering og nye teknologier som et udviklingsområde.

  Vi arbejder med mange forskellige teknologier i både ældre- og handikapområdet. Det er vigtigt at bevare en helhedsorienteret tilgang og vidensdeling på tværs af afdelinger er afgørende for vores succes. Derfor har vi valgt at inddele de velfærdsteknologier vi bruger i forskellige kategorier.
  Hvis du vil læse mere om de konkrete teknologier vi arbejder med i Aabenraa Kommune, kan du bruge KL’s velfærdsteknologiske landkort her

  Til hver kategori har vi tilføjet eksempler af teknologier som bliver anvendt i Aabenraa Kommune.

  Skærmteknologier:

  Vi tilbyder skærmbesøg i både ældre- og handikapområdet. Det er vigtigt for os, at den anvendte teknologi er tilpasset borgernes behov. Derfor anvender vi forskellige løsninger, blandt andet Life Manager og Nexus video.

  Udover skærmbesøg benytter vi os af skærmteknologier til møder både internt i Kommunen, men også med eksterne forbindelser så som leverandører, Region Syddanmark, andre Kommuner, Sygehus Sønderjylland med flere.

  Sengeteknologi:

  Vi ser stor værdi ved teknologier omkring sengeplejen. Derfor har vi flere teknologier der kan bringe værdi til både borger og medarbejder. Blandt andet har vi hel- og halvautomatiske drejesenge, vendelagner og sensormadrasser.

  Mobilitetsteknologi:

  Vi anvender mobilitetsteknologier i forflytnings- og bevægelsessituationer, f.eks. løftestole, loftslifte, exoskellet, spiserobot og armstøtte. Det bringer både værdi for borgeren der kan leve et mere selvstændig og værdig liv igennem teknologierne, men også medarbejderen, der undgår tunge løft.

  Træningsteknologi:

  Genoptræning er enormt vigtigt, for at vores borgere kan føre så selvstændige liv som mulig. I Aabenraa Kommune har vi derfor valgt at implementere digital understøttet træning og genoptræning der understøtter den selvstændige træning i borgernes egne hjem, men også teknologier der gør genoptræningen til en leg. Vi har blandt andet implementeret forskellige sensor- og videoløsninger, apps, online træningsprogrammer, Virtual Reality, AR teknologi, Exorlive og ICURA.

  Sikkerheds- og tryghedsskabende teknologi:

  Mange borgere og pårørende efterspørger teknologier der kan skabe mere tryghed. Derfor bruger vi i Aabenraa Kommune blandt andet GPS-systemer, sensorgulve, låse/alarmsystemer, smart home-teknologier, stemmestyring, døralarmer, bevægelsessensorer.

  Medicinhåndteringsteknologi:

  Det er vigtigt at vores borgere husker at indtage deres medicin. Derfor tilbyder vi dem forskellige huske- og påmindelsesløsninger, blandt andet et reminder-ur.
  Derudover har vi forskellige løsninger der understøtter sygeplejerskerne, når de skal dosere medicinen, så det bliver doseret korrekt. Her benytter vi blandt andet medicin duge.

  Hygiejneteknologi:

  Hygiejneteknologier giver en stor værdi for borgerne. For at gøre processen omkring borgernes hygiejne så værdig som mulig, anvender vi blandt andet intelligente bleer, badestole og skylle-tørretoilet,

  Sanseteknologi:

  Sanseteknologier kan skabe ro, afhjælpe udad reagerende adfærd og mindske behovet for blandt andet søvnmedicin. Vi arbejder f.eks. med belysning, døgnrytmelys, lyd- og musikterapeutiske redskaber, robotkæledyr, stimuli-spil, wellness gyngestol og Kugletæpper/veste.

  Struktur og planlægningsteknologi:

  For at gøre vores borgeres hverdage lidt lettere, tilbyder vi dem forskellige struktur- og planlægningsteknologier, blandt andet apps, reminder redskaber og digitale kalendere.

  Aktivitetsteknologi:

  Det er vigtigt at stimulere vores borgere, både fysisk og psykisk, så de kan bevare deres funktionsniveau så længe som mulig. Derfor benytter vi os af forskellige aktivitetsteknologier, som f.eks. Omnivista, Tovertafel, Touch and Play, og Motiview cykel.

  Teknologi til borgerettet forebyggelse:

  Det er vigtigt for os som Kommune, at vi giver vores borgere det bedste liv muligt. Derfor tilbyder vi vores borgere teknologier der virker forebyggende. Det er blandt andet apps, LIVA, selvmonitorering, tracking af fysisk aktivitet.

  Vi er altid åbne for nye samarbejdspartnere og idéer.
  Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at høre mere:

  Du kan benytte dig af kontaktboksen